باتوجه به اين كه دنيا دهكده‌اي جهاني شده است و انسانها در محل زندگي خود با ارزش‌ها، فرهنگ‌ها، سنت‌ها، طرزفكرها و عادات انسان‌هاي ديگر مواجهند و همه براي بيان منظور خود از اصطلاحات، ضرب‌المثل و افعال دو کلمه‏ای استفاده مي‌كنند، يكي از شيوه‌هاي بيان، استفاده از افعال دو کلمه ای است.

افعال دوکلمه‏ای به افعالی می‏گویند که با يك يا چند حرف اضافه تركيب شده باشند و افعال جديدي را بوجود آورند . در این کتاب سعی شده است از افعال دو کلمه‏ای استفاده شود که کاربرد زیادی دارد و هنرآموزان زبان انگلیسی بتوانند با آنها بیشتر آشنا شوند.

آدرس : میدان انقلاب ضلع جنوب شرقی پلاک 1514 فروشگاه بیات

تلفن: 66968071 یا 66975867

Phrasal verbs 101

In = into a room, a building, a car •

Drop in / call in •

Join in •

Plug in an electrical machine •

Fill in a form, a questionnaire •

Take somebody in •

Out •

Get out of something •

Eat out •

Drop out •

Cut something out •

Cross something out •

Out = not burning, not shining •

Go out •

Put out •

Blow out •

Work out •

Work out •

Work out •

Work something out •

Carry out •

Fall out •

Find out •

Find something out •

Give / hand something out •

Point something out •

Run out (of something) •

Sort something out •

Turn out to be ….. / turn out •

Try out a machine •

On and off lights •

Put on some music •

One and off for even •

Go on •

Call something off •

Put something off •

Put on clothes •

Put on weight •

Try on clothes •

Take off clothes •

See somebody off •

Go on •

Go on/carry on •

Drive on/walk on /play on •

Get on •

Get on (with somebody) •

Get on (with somebody) •

Doze off / Drop off •

Finish something off •

Put somebody off •

Show something off •

Turn up and turn down •

Pick something up •

Put something down •

Slow down •

Calm down •

Break down •

Let somebody down •

Turn somebody down •

Keep up •

Grow up •

Break up •

Give up •

Catch up •